KONTAKT Z NAMI

ul. Reja 5
65-001 Zielona Góra

​encerece@gmail.com

TELEFON

664 294 338

NR KONTA

81 1060 0076 0000 3080 0008 0456

© 2019  EnceRęce

regulamin WARSZTATÓW KULINARNYCH dla dzieci

1. Organizatorem Warsztatów Kulinarnych jest EnceRęce Pracownia kulinarno-artystyczna. Agnieszka Migdałek, ul. Reja 5, 65-001 Zielona Góra, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

 

2. Terminy, tematy i koszt Warsztatów Kulinarnych dla dzieci opublikowane są na stronie https://........................ Uczestnik wykupując udział w Warsztatach Kulinarnych dla dziecka, akceptuje zaprezentowane na stronie informacje i szczegóły dotyczące warsztatów.

 

3. W celu dokonania rezerwacji miejsca w Warsztatach, w wybranej grupie wiekowej, należy wysłać mailem zgłoszenie, podając: imię, nazwisko i wiek dziecka, dzień warsztatów oraz czy udział dziecka będzie jednorazowy czy cykliczny. Adres e-mail encerece@gmail.com.

 

4. Zgłaszając udział dziecka w Warsztatach Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

5.  Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za udział w Warsztatach w terminie podanym
w mailu potwierdzającym rezerwację przesłanym przez Organizatora. Nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji z udziału w Warsztatach.

 

6. Wpłaty należy dokonać na konto: 81-10600076-0000308000080456 (wpisując w tytule przelewu imię, nazwisko i termin Warsztatów).

 

7. Wykupiony karnet na 4 zajęcia jest ważny przez 6 tygodni. Po tym terminie, uważamy karnet za wykorzystany bez względu na to, czy dziecko uczęszczało czy nie na zajęcia.

 

8. Wszystkie potrawy zrobione przez dzieci w EnceRęce mogą być zjedzone jedynie na zajęciach w pracowni.

 

8. Uczestnik może zrezygnować z Warsztatów, przesyłając informację o rezygnacji na adres e-mail: encerece@gmail.com

 

9. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Warsztatach już opłaconych najpóźniej w terminie 4 dni kalendarzowych od planowanego rozpoczęcia Warsztatów, zgłaszający otrzymuje zwrot całości dokonanej wpłaty.

 

10. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Warsztatach już opłaconych w terminie krótszym niż 4 dni kalendarzowe od planowanego rozpoczęcia Warsztatów, Organizator nie dokonuje zwrotu opłaty, jednakże może być ona przeznaczona do późniejszego wykorzystania przez Uczestnika, tj. zaliczona na poczet opłaty za udział Uczestnika w innym wydarzeniu organizowanym przez Organizatora, w ciągu 3 miesięcy od dnia uiszczenia wpłaty.

 

11. Organizator nie dokonuje zwrotów należności za udział w Warsztatach, w przypadku gdy Uczestnik / Uczestnicy nie pojawią się na Warsztatach.

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Warsztatów.

 

13. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania Warsztatów z przyczyn od niego niezależnych. W tym przypadku Rodzice zostaną poinformowani o odwołaniu warsztatów. Poniesione koszty przechodzą na dalsze warsztaty lub następuje zwrot poniesionych kosztów.

 

14. W celu otrzymania zwrotu uiszczonej opłaty należy wysłać e-mail na adres encerece@gmail.com wpisując w tytule „Zwrot kosztów oraz termin odwołanych Warsztatów”, w treści maila należy podać ten sam numer konta z którego dokonano płatności za odwołane warsztaty w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o odwołaniu Warsztatów.

 

15. Zwrot uiszczonej opłaty nastąpi w przeciągu 10 dni od daty otrzymania poprawnie napisanego maila.